Cennik


Okres Element Cena(€)
01.07 – 31.08 Dorosłych 50 HRK
Wiek dzieci 5-10 20 HRK
Namiot 35 HRK
Samochodu 25 HRK
Motocykl 15 HRK
Karawana 60 HRK
Van 40 HRK
Zasilacz 20 HRK
01.05 – 31.06 i 01.09 – 01.10 Dorosłych 30 HRK
Wiek dzieci 5-10 20 HRK
Namiot 20 HRK
Samochodu 20HRK
Motocykl 15 HRK
Karawana 50 HRK
Van 30 HRK
Zasilacz 15 HRK
Dodatki: Podatki, Internet = włączone